iOS SDK API リファレンス

プロパティ | 全メンバ一覧
SKWPeerError クラス

エラー情報クラス [詳解]

#import <SKWPeerError.h>

SKWPeerError の継承関係図

プロパティ

NSString * typeString
 エラー種別文字列
 
NSString * message
 エラーメッセージ
 

詳解

エラー情報クラス